شرجی بلیت SharjiBelit.ir

نمایش "کیکَنگ"

🔸️کیکنگ

🔸️بر اساس نمایش نامه رومئو ژولیت اثر ویلیام شکسپیر

🔸️کارگردان : ام البنین جای باش

🔺 ۱۰ تا ۱۵ اسفند
ساعت ۷ شب

🔸️آمفی تئاتر روباز بام آوینی

🔸️تهیه بلیت :  Www.Bsharji.irانتخاب سانس

دوشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۹ 19:00
سه شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۹ 19:00
چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۹ 19:00
پنج شنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۹ 19:00
جمعه پانزدهم اسفند ۱۳۹۹ 19:00

آدرس

نمایش "کیکَنگ"

گلشهر جنوبی - تالار آوینی - بام آوینی